Механика

МОМЕНТ СИЛЕ   М

Момент силе F за тачку О је производ силе и најкраћег нормалног растојања r  силе F од тачке дејства О.

Advertisements